1. plass
Bjørn Harald Andersen2. plass
Turid Stokke3. plass
Roger Ånderå