1. plass
Jesper Andersen2. plass
Roger Ånderå3. plass
Asbjørn Sjøvoll